Kategorie

Najczęściej kupowane

Informacja

Targi

Producenci

Brak producentów

Tagi

PDF catalog

Select the categories and manufacturers to export products in a PDFWybierz kategorie w PDF (ctrl + klik)

Chleb Eucharystyczny - wytyczne / Bracia Dąbrowscy

Chleb Eucharystyczny - wytyczne / Bracia Dąbrowscy

Bracia Dąbrowscy sp.j. to zaprzysiężony i licencjonowany producent komunikantów i hostiii mszalnych- tradycyjnych i niskoglutenowych. W chwili obecnej można je znaleźć pod marką Christiana Dąbrowscy w 28 krajach na świecie.

Komunikanty i hostie mszalne niskoglutenowe, wyprodukowane zostały po raz pierwszy w Polsce przez rodzinę Dąbrowskich na polecenie śp Arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego w 2009 roku. Owe komunikanty i hostie zawierały najmniejszą ilość glutenu z pośród dostępnych komunikantów na świecie tj. poniżej 20 ppm. Wtenczas także w Nocie Episkopatu Polski z 21 maja 2009 roku (https://episkopat.pl/nota-ws-hostii-niskoglutenowych-dla-chorych-na-celiakie/) wskazane zostały zasady komunikowania komunii niskoglutenowej. Jak to podkreślił  ks. Marek Stokłosa z UKSW takie hostie z niską zawartością glutenu – jak zaznaczono w komentarzu do nowej noty – udało się wypiec także w Polsce dzięki wysiłkom firmy Christiana-Dąbrowscy z Opoczna, która otrzymała zezwolenie biskupa radomskiego na ich rozpowszechnianie. Zakład ten posiada również certyfikat z Zakładu Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej Instytutu „Pomnik- -Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie co do zawartości glutenu w wypiekanych hostiach  [1].

Zasady i wytyczne jakie powinny być przestrzegane przez producentów chleba eucharystycznego określone są przede wszystkim w  kan. 924 par 2 Kodeksu Kanonicznego, według którego „Chleb winien być czysto pszenny i świeżo upieczony, aby nie było żadnego niebezpieczeństwa zepsucia.”

Dalsze wytyczne dla producentów komunikantów i hostii mszalnych znajdują się w uchwale 25/370/2015 Episkopatu Polski [2] w której to opisane zostały zasady produkcji i dystrybucji w Polsce chleba eucharystycznego. Wspomniano w niej także o wyjaśnieniach zawartych w instrukcji Redemptionis Sacramentum tj. „Chleb, którego używa się przy sprawowaniu Najświętszej Ofiary eucharystycznej, powinien być niekwaszony, czysto pszenny i świeżo upieczony, tak aby nie było żadnego niebezpieczeństwa zepsucia. Regulację co do wyglądu hostii można znaleźć w  Ogólnym wprowadzeniu do Mszału rzymskiego, stanowiącym, iż „Natura znaku domaga się tego, by materia do sprawowania sakramentu miała wygląd pokarmu. Wynika stąd, że chleb eucharystyczny, jakkolwiek niekwaszony i w formie tradycyjnej, powinien być tak przyrządzony, aby kapłan w czasie Mszy z ludem mógł rzeczywiście przełamać Hostię na kilka części i rozdzielić przynajmniej niektórym wiernym. Nie wyklucza się jednak małych hostii, gdy wymaga tego większa liczba przyjmujących Komunię świętą lub inne racje duszpasterskie”

W trosce o zachowanie właściwości chleba eucharystycznego, w w/w uchwale Episkopatu Polski nałożono na księży proboszczów  obowiązek,  by zaopatrywać się jedynie w materię do sprawowania Eucharystii u licencjonowanych producentów, którzy złożyli przyrzeczenie wobec swojego Biskupa.

Ze względu na złożoność problematyki produkcji wysokojakościowych komunikantów i hostii jedynie z mąki pszennej i wody, a także ze względu na istotę materii, również serdeczne rekomendujemy zaopatrywanie się jedynie u licencjonowanych producentów.

Przypisy:

  1.       Ks. Marek Stokłosa SCJ, Użycie chleba z niewielką zawartością glutenu i moszczu jako materii eucharystii, Sympozjum Rok XV 2011, nr 1(20), s. 105-122, Warszawa.
  2.       https://episkopat.pl/wp-content/uploads/2017/04/uchwala_25_370_2015.pdf
  3.       Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego, nr 321.

 

 

507 Comments

Nowy kanał chrześcijański TBN Polska

Klienci telewizji Polsat Box oraz Canal Plus otrzymali dostęp do największej chrześcijańskiej sieci telewizyjnej TBN w ramach której nadawać będzie również TBN Polska. Warunkiem odbioru nowego kanału jest montaż anteny satelitarnej oraz posiadanie dekodera cyfrowego z dowolnym pakietem programowym. TBN Polska będzie kanałem bez reklam emitującym programy religijne, podróżnicze, edukacyjne, biznesowe oraz dla dzieci.